ZET JE IN BEWEGING

Balans vzw staat voor maatgerichte oplossingen voor jouw vragen, vragen die te maken hebben met opleidingen, coaching, supervisie en procesbegeleiding. Ervaringsgericht leren is ons kwaliteitskenmerk: het proces-, persoons- en praktijkgericht leren verbinden we tot een unieke mix van individueel, team en organisatieleren.

VSPW Balans en Balans vzw zijn vanaf september 2019 Arteveldehogeschool Balans. De tweejarige opleidingen in open aanbod zijn diverse postgraduaten geworden en ook de bijscholingen en het maatwerk van Balans vind je vanaf september terug bij Arteveldehogeschool Balans, met dezelfde vertrouwde gezichten. Ga naar de site van Arteveldehogeschool voor alle info.

Vorming op maat

Balans vzw werkt voor jouw organisatie en medewerkers een excellent maatprogramma uit. Samen en in onderling overleg gaan we op zoek naar de juiste antwoorden voor jullie uitdagingen en thema’s.

meer lezen

Coaching

Binnen Balans zien we coaching als een interactieproces tussen twee of meerdere personen. Dit proces helpt het leervermogen van personen en teams vooruit; ze slagen erin hun zelfsturend vermogen te verrijken én aan te wenden op de werkvloer en ver daarbuiten!

meer lezen

Supervisie

Supervisie omschrijven we in Balans als het gezamenlijk leren vanuit de beroepspraktijk. Doorheen de jaren ontwikkelden we een rijk arsenaal aan methodieken en benaderingen. In hun toegepaste vorm blinken deze methodieken uit in eenvoud en inzetbaarheid voor je team en organisatie.

meer lezen

Procesbegeleiding

We ondersteunen je werking in alle processen n.a.v. beleidsveranderingen, fusies, reorganisaties en transities. De nadruk ligt op het aangaan van dialogen, hefbomen van weerstanden en oplossen van conflicten. We zijn vertrouwd met alle echelons in de organisatie en we zijn bruggenbouwers, dit vanuit een diepe verankering in alle oevers en beddingen!

meer lezen

Leiderschap Management Coaching

Leiderschap: een uitnodiging om te leiden en te volgen.
Management: afstemmen om de organisatiedoelen te realiseren. Coaching: het zelfsturend vermogen verrijken en aanwenden.
En dit alles vanuit interactieve processen: begin er maar aan! Balans beschikt over een unieke knowhow en biedt talrijke toegangspoorten aan.

Bekijk de thema's

Cliënt Gezin Context

We bieden maatwerk aan voor hulpverleners en begeleiders en/in hun organisatiecontext: psychotherapeuten, opvoeders, leerlingenbegeleiders, sociaal verpleegkundigen, ... .De maatgerichte thema’s focussen op de groei van de werker (en zijn/haar organisatiecontext) in de praktijk. Onze aanpak is krachtig en oplossingsgericht, onderbouwd door diverse ‘good practices’ in contextgericht werken op de werkvloer.

Bekijk de thema's

Vorming Training Opleiding

Balans bouwt reeds decennialang expertise op in diverse contexten waar mensen werken met mensen. Deze kennis hebben we vertaald naar diegene die Vorming Training Opleiding tot hun kernopdracht mogen rekenen: trajectbegeleider, leerkracht/docent, leerling-/stagebegeleider, hulpverlener, leidinggevende, manager, coach, consultant, …

Bekijk de thema's

Communicatieve en sociale vaardigheden

‘Social skills’ vormen de ruggegraat in tal van functies en rollen. In-team gaan we aan de slag met de reeds aanwezige praktijkvaardigheden, en we oefenen samen systematisch nieuwe ‘tools’ in: weloverwogen feedback geven en ontvangen, vragen stellen, intunen op de ander, betrokken confronteren, erkennen, inspireren, …

Bekijk de thema's