Wat doen we

Vorming en opleiding op maat

Balans vzw werkt voor jouw organisatie en medewerkers een excellent maatprogramma uit. Samen en in onderling overleg gaan we op zoek naar de juiste antwoorden voor jullie uitdagingen en thema’s.
Lees meer

Coaching

Binnen Balans zien we coaching als een interactieproces tussen twee of meerdere personen. Dit proces helpt het leervermogen van personen en teams vooruit; ze slagen erin hun zelfsturend vermogen te verrijken én aan te wenden op de werkvloer en ver daarbuiten!

Lees meer

Supervisie

Supervisie omschrijven we in Balans als het gezamenlijk leren vanuit de beroepspraktijk. Doorheen de jaren ontwikkelden we een rijk arsenaal aan methodieken en benaderingen. In hun toegepaste vorm blinken deze methodieken uit in eenvoud en inzetbaarheid voor je team en organisatie.

Lees meer

Procescoaching

We ondersteunen je werking in alle processen n.a.v. beleidsveranderingen, fusies, reorganisaties en transities. De nadruk ligt op het aangaan van dialogen, hefbomen van weerstanden en oplossen van conflicten.

Lees meer