Coaching

Binnen Balans zien we coaching als een interactieproces tussen twee of meerdere personen. Dit proces helpt het leervermogen van personen en teams vooruit; ze slagen erin hun zelfsturend vermogen te verrijken én aan te wenden op de werkvloer en ver daarbuiten! Dit zorgt voor een besef van autonomie (ik maak het verschil), een besef van deskundigheid (ik verwerf meesterschap), een besef van verbondenheid (ik hoor erbij), een besef van zinvolheid (ik lever een wezenlijke bijdrage) en een besef van vreugde (ik doe m’n job graag).

Individuele coaching

Samen met de opdrachtgever bepalen we de richting en doelen van de coaching: oplossingsgericht, gelinkt aan persoonlijke ontwikkeldoelen, loopbaangericht, … Onze coaches zijn één voor één experts in contact, stretchen van de huidige naar de gewenste situatie, omgaan met weerstanden en inzetten van hulpbronnen.

Teamcoaching

We zetten het team als leerinstrument in: we vertrekken van de groep, leggen samen doelen vast, verankeren het zelfsturend vermogen en we zorgen ervoor dat de energie en flow van binnenuit gevoed blijft! We bedienen ons van de nieuwste inzichten, zowel vanuit evolutionair als krachtgericht perspectief.

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching helpt je op zoek te gaan naar de systemische, telkens terugkerende patronen in je organisatie. In een wereld van permanente verandering, zijn deze virtuoze processen dé ankerpunten en houvasten voor je organisatie. We helpen jou deze te verbinden met én te implementeren in het design van je organisatie.