Dienstverlening op maat

Leeft er een specifieke opleidingsbehoefte binnen jouw organisatie of zoek je een in jouw sector beproefde aanpak voor een veranderingstraject? We werken nauw met je samen voor vorming en opleiding op maat, coaching, supervisie en procesbegeleiding. Heb je een specifieke vraag voor jouw organisatie? Aarzel niet en contacteer Caroline Hoedemakers, de verantwoordelijke a.i. van Arteveldehogeschool Balans.

Vorming en opleiding op maat

Arteveldehogeschool Balans werkt voor jouw organisatie en medewerkers aan een oplossingsgericht en inhoudelijk sterk maatprogramma én een procesmatige en competentiegerichte opbouw in jullie organisatie. Onze expertise situeert zich in de volgende domeinen:

 • Leiderschap, management, coaching en leidinggeven;
 • Contextgericht en contextueel werken;
 • Creatief aan de slag in teams en organisaties;
 • Train-the-trainer opleidingen voor onderwijs en social profit.

Alle thematische bijscholingen kunnen op maat en op de werkvloer aan bod komen. Zie opleidingsaanbod.

Coaching

Arteveldehogeschool Balans kan coaching uitbouwen voor jou en jouw medewerkers. Waarom zou je voor coaching kiezen?

 1. Het helpt het leervermogen van personen en teams vooruit
 2. Het ondersteunt in het zelfsturend vermogen te verrijken én aan te wenden op de werkvloer en ver daarbuiten
 3. Verhogen van het besef van autonomie (ik maak het verschil), deskundigheid (ik verwerf meesterschap), verbondenheid (ik hoor erbij), zinvolheid (ik lever een wezenlijke bijdrage) en een besef van vreugde (ik doe m’n job graag)

De coaching wordt zowel individueel, in team als in de organisatie aangeboden

 • INDIVIDUELE COACHING

  Samen met de opdrachtgever bepalen we de richting en doelen van de coaching: oplossingsgericht, gelinkt aan persoonlijke ontwikkeldoelen, loopbaangericht, …

 • TEAMCOACHING

  We zetten het team als leerinstrument in: we vertrekken van de groep, leggen samen doelen vast, verankeren het zelfsturend vermogen en we zorgen ervoor dat de energie en flow van binnenuit gevoed blijft! We bedienen ons van de nieuwste inzichten, zowel vanuit evolutionair als krachtgericht perspectief.

 • ORGANISATIECOACHING

  Organisatiecoaching helpt je op zoek te gaan naar de systemische, telkens terugkerende patronen in je organisatie, zowel bevorderende als belemmerende. In een wereld van permanente verandering, zijn deze processen dé ankerpunten en houvasten voor je organisatie. We helpen jou om deze te verbinden met én te implementeren in het design van je organisatie.

Supervisie

Arteveldehogeschool Balans biedt ook gezamenlijk reflectief ervaringsleren vanuit de beroepspraktijk.
Doorheen de jaren ontwikkelden we een rijk arsenaal aan methodieken en benaderingen. In hun toegepaste vorm blinken deze methodieken uit in eenvoud en inzetbaarheid voor je team en organisatie. We leiden ook jullie intervisoren, coaches en supervisoren op tot meesterschap in dit thema!

Procesbegeleiding

Ben je op zoek naar begeleiding bij beleidsveranderingen, fusies, reorganisaties en transities?
Wij gaan samen met jou, jouw team en je hele organisatie aan de slag. De nadruk ligt op het aangaan van dialogen, hefbomen van weerstanden en oplossen van conflicten. We zijn vertrouwd met alle niveaus in de organisatie en we zijn bruggenbouwers, dit vanuit een diepe verankering in alle oevers en beddingen!