Postgraduaten

Versterk jouw leiderschapsvaardigheden en competenties in verbinding met je team en organisatie a.d.h.v. onderstaande postgraduaten

Twee postgraduaten leiderschap

Twee postgraduaten waarin je jouw leiderschapsvaardigheden versterkt: Postgraduaat Kaderopleiding hoofdverpleegkundige en Postgraduaat Leiderschap.

Deze postgraduaten diepen gelijkaardige thema’s uit zoals:

  • persoonlijk leiderschap,
  • participatie,
  • zelfsturing,
  • coaching,
  • optimaliseren van beleidsvoerend vermogen,
  • aansturen van medeverantwoordelijkheid,
  • teamleren,
  • stroomlijnen van processen van behoud en verandering in je organisatie.

1) Postgraduaat Kaderopleiding hoofdverpleegkundige

Je leert je leiderschapsvaardigheden en competenties in te zetten op de werkvloer. Dit postgraduaat komt in aanmerking als vereiste bijscholing kaderopleiding én als functiecomplement. Voor(hoofd)verpleegkundigen en paramedici in de brede gezondsheidszorg. Deze opleiding staat ook open voor graduaatsverpleegkundigen.

Meer info

 

2) Postgraduaat Leiderschap

Je leert jezelf en je team leiden, je maakt kwaliteitsvol beleid voor je afdeling én je maakt van (bijna) alle veranderingen in je organisatie een succes! Voor basismedewerkers en leidinggevenden.

Meer info

 

“Van alle opleidingen die ik doorheen mijn loopbaan heb gevolgd, is de kaderopleiding de meest verrijkende geweest, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ik blijf grenzeloos geprikkeld!” – Kristel Vandewalle, Adjunct hoofdverpleegkundige UZGent (opleidingsjaar 2017-2018)

 

Postgraduaat Contextuele en Systemische Counseling

Het postgraduaat leidt op tot contextueel systemische counselors die procesmatig begeleidingswerk kunnen verrichten. Daarbij wordt het probleemoplossend vermogen van de cliënt vergroot en zijn krachten worden aangesproken. De counselor zal op basis van de aangereikte kaders uit zowel het contextueel als het systeemdenken, hypothesen formuleren en vertalen naar het hulpverlenersproces.

Meer info