Supervisie

Supervisie omschrijven we in Balans als het gezamenlijk leren vanuit de beroepspraktijk. Doorheen de jaren ontwikkelden we een rijk arsenaal aan methodieken en benaderingen. In hun toegepaste vorm blinken deze methodieken uit in eenvoud en inzetbaarheid voor je team en organisatie.

We halen onze mosterd vooral uit TGI, NLP, het systemische en contextuele gedachtegoed. Het resulteert voor je team in een sterke solide leerbasis voor permanent leren.

We leiden ook jullie intervisoren, coaches en supervisoren op tot meesterschap in dit thema!