Vorming en opleiding op maat

Balans vzw werkt voor jouw organisatie en medewerkers een excellent maatprogramma uit. Samen en in onderling overleg gaan we op zoek naar de juiste antwoorden voor jullie uitdagingen en thema’s. Ons keurmerk is tweërlei: het betreft een oplossingsgericht programma én we bieden ankerpunten om het geleerde ‘wortel te laten schieten’ in jullie organisatie. Onze expertise situeert zich in volgende domeinen:

  • Leiderschap management en coaching;
  • Contextgericht en contextueel werken voor counselors en coaches;
  • Creatief aan de slag in teams en organisaties;
  • Train-the-trainer opleidingen voor onderwijs en en social profit.

Alle thema’s vermeld op onze activiteitenkalender kunnen op jullie maat en werkvloer aan bod komen. Talrijke thema’s en benaderingen zijn beschreven in ons tijdschrift voor agogisch werk.