Cliënt Gezin Context

We bieden maatwerk aan voor hulpverleners en begeleiders en/in hun organisatiecontext: psychotherapeuten, opvoeders, leerlingenbegeleiders, sociaal verpleegkundigen, …
De maatgerichte thema’s focussen op de groei van de werker (en zijn/haar organisatiecontext) in de praktijk. Onze aanpak is krachtig en oplossingsgericht, onderbouwd door diverse ‘good practices’ in contextgericht werken op de werkvloer.

Contextueel werken

Balans legt zich al jaren toe op het werken met de contextuele benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy. In deze benadering staat de persoonlijke groei van de persoon in zijn verbinding met zijn relaties centraal. Ook voor jou werken we een maatgericht programma uit!
Gezinsbegeleiding en contextgericht werken
De voorbije jaren groeit er steeds meer aandacht voor het werken met de persoon in zijn (gezins)context. Het systemisch werken staat centraal. Wij ontwikkelen een programma op maat van uw organisatie.

Meervoudig gekwetsten: hulpverlening en begeleiding

Een contextuele visie en werkwijze in de hulpverlening aan kansarmen. Verschillende visies op kansarmoede. Basishouding. Verbindend en versterkend werken.

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Jullie verdiepen zich in de visie van Haim Omer en zijn kijk op autoriteit. Jullie werken met de methodieken van het Geweldloos Verzet. Ter implementatie ontwikkelen we een stappenplan.

Zorg voor de zorgenden

Wie zijn de mensen die dag in dag uit de zorg opnemen voor anderen? Waar zitten hun krachtbronnen? Waar zit er risico op burn-out?

Werken met verhalen

Verhalen als bouwstenen van identiteit. We laten ons leiden door de narratieve en co-constructionistische visies op verhalen. Deze zijn zeer compatibel met de systeemgeöriënteerde en contextuele benadering.