Communicatieve en sociale vaardigheden

‘Social skills’ vormen de ruggegraat in tal van functies en rollen. In-team gaan we aan de slag met de reeds aanwezige praktijkvaardigheden, en we oefenen samen systematisch nieuwe ‘tools’ in: weloverwogen feedback geven en ontvangen, vragen stellen, intunen op de ander, betrokken confronteren, erkennen, inspireren, …

Omgaan met schitterend lastige mensen

We dagen je uit om de lastigaards niet te mijden, maar ze te leren begrijpen. We gaan op zoek naar wat je ze jou, het team, of de organisatie te bieden hebben.

Moeilijke gesprekken

Slecht nieuws brengen, correctiegesprekken, klachten van cliënten overbrengen… Door de praktijkgerichte cases krijgen jullie handvatten om effectvoller een moeilijk gesprek aan te gaan.

Conflicthantering

Opwaardering van conflicten als groeikansen voor medewerkers, team en organisatie.

Communicatieve vaardigheden

In elke functieomschrijving is het terug te vinden: “beschikt over communicatieve- en sociale skills”.

Balans vzw biedt vormingen op maat aan in samenwerking met de Bibliotheekschool Gent, en richt zich naar de brede bibliotheek- , documentatie- en informatiesector voor onder andere volgende thema’s: op weg naar vraaggericht bibliotheekwerk, bibliotheektechieken, communicatieve vaardigheden en conflicthantering, socio-culturele diversiteit

Ondersteuning bij inzet van nieuwe sociale media en e-learning
Het gebruik van en de integratie van nieuwe sociale media en hardware (phablet, e-readers, …) in functie van je interne en externe communicatie kan optimaler ? Wens je e-learning uit te werken en in te zetten ? Zoek niet langer, we helpen je verder met onze expertise !