Leiderschap Management Coaching

Leiderschap: een uitnodiging om te leiden en te volgen.
Management: afstemmen om de organisatiedoelen te realiseren.
Coaching: het zelfsturend vermogen verrijken en aanwenden.
En dit alles vanuit interactieve processen: begin er maar aan!
Balans beschikt over een unieke knowhow en biedt talrijke toegangspoorten aan.
Volgende thema’s werken we graag op maat uit:

Leiden door vragen stellen

Jullie stellen vragen om het individueel en collectief leren te stimuleren. Dit is een doorgedreven training in het stellen van verbijzonderende, verbredende en verbindende vragen.

Burn out: preventie en aanpak

We verduidelijken de symptomen van burn-out en reiken je instrumenten aan om deze ‘vooraf’ op te sporen. We oefenen uiteenlopende werkvormen, makkelijk toepasbaar in jouw setting.

Coachend leiderschap

Opnemen van ontwikkelings – en resultaatsgericht leiderschap.
Jullie scherpen volgende vaardigheden aan: erkennen, betrokken confronteren, bekrachtigen, uitdagen, inspireren, teruggeven, …

Leiden vanuit de zijlijn

Staffunctionarissen, advieswerkers en (interne) consultants en coaches/mentoren hebben een unieke plek in je organisatie.
Hoe breng je dingen in beweging vanuit de zijlijn?

Teamdynamieken als hefboom tot verandering

We krijgen inzicht in storende en stimulerende dynamieken en hoe ze tot uitdrukking worden gebracht. Hoe kunnen storende patronen omgebogen worden tot constructieve krachten?