Vorming Training Opleiding

Balans bouwt reeds decennialang expertise op in diverse contexten waar mensen werken met mensen. Deze kennis hebben we vertaald naar diegene die Vorming Training Opleiding tot hun kernopdracht mogen rekenen: trajectbegeleider, leerkracht/docent, leerling-/stagebegeleider, hulpverlener, leidinggevende, manager, coach, consultant,…

Methodiektraining supervisie/intervisie

Deze module richt zich tot groepssupervisoren die zich willen laten coachen in de wijze waarop ze zelf supervisie begeleiden.
Ook inzetbaar naar het leren via intervisie in je eigen organisatie.

Themagecentreerde interactie als krachtige leervorm

Je leert dynamisch te balanceren, je leert aan de slag te gaan met wat voorligt in de groep, je leert levende thema’s te formuleren.

Creatief agogisch coachen

Creatieve media zoals klank en muziek, woord en drama, dans en beweging, beeld en lichaamsbeleving kunnen de brug zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te gaan. Je leert begeleiden, sturen, betrokken loslaten en kracht geven aan dit creatief proceser!

Wie de ijsberg (h)erkent, kan het schip leiden

Je leert teams en groepen competenter te leiden, door groepsfenomenen te herkennen en er op te sturen.
Je leert uit een negatieve spiraal te geraken en een team terug op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijke samenwerking te krijgen.